Imagine – Rotterdam

IMAGINE is de naam van de nieuwbouw van blok K3 in Parkstad Zuid in Rotterdam. Op de hoek van de Laan op Zuid en de 2e Rosestraat is de bouw gestart van het nieuwe woongebouw met 295 woningen. IMAGINE is ontworpen door Barcode Architects in opdracht van ontwikkelaar AM. In juni 2020 is het bestemmingsplan goedgekeurd. Op 15 maart 2021 is de verkoop gestart van de 162 koopwoningen. De bouw is gestart op 10 november 2021, realisatie volgt in 2024.

Andere projecten